donderdag 26 november 2009

de pipe |

Pipe is de naam die soms wordt gegeven aan het teken | in de ASCII-set. Het is een verticale streep, die soms wordt weergegeven als twee verticale strepen. De benaming pipe is afkomstig van Unix.

maandag 23 november 2009

rudolf escher aan peter schat - fragment uit een brief d.d. 14 mei 1958

'Beste Peter,
Ik ben blij met je brief, met een levensteken van jou, want ik mis je. Ik verheugde mij altijd op je komst, in die rare ‘Schuilhoek’ en verheug mij er evenzeer op dat we nu hier, in mijn kamer, kunnen praten binnenkort. Ik was al een beetje bang, dat een eventuele komst van jou in Amsterdam, afhankelijk zou moeten zijn van één of ander concert. Je zei zoiets toen ik 's nachts op de Renkumseweg afscheid van je nam, en toen ik het rode lichtje van je scooter zag verdwijnen peinsde ik erover, hoe je dat bedoelde, of ik je zònder concert dan niet meer zou zien, hier. En van de muziekindustrie heb ik geen weet meer. Het is dag in, dag uit: Brahms, Dworsjak, Beethoven, Brahms, Beethoven, Haydn, Mozart, een beetje Schubert, een beetje Bach, Brahms, Beethoven... Maar laat ik ophouden. Ik wil maar zeggen: een bijzonder concert is er - vergis ik mij niet - in de naaste toekomst niet te verwachten […]'

bron

beethoven - sonata for cello and piano, op 69


glenn gould - piano
leonard rose - cello
opname 1960

vrijdag 20 november 2009

SONATA - 27 & 28 nov. aanvang 20u30

Gedurende de maand november werken film- en theatermaker Yves Degryse, componist en muzikant Jelte van Andel en beeldend kunstenaar Koen Schetske aan een korte film: Sonata. De volgende onderdelen worden eruit gelicht: dialoog, regieaanwijzingen, muziek en storyboard. Op vrijdag 27 en zaterdag 28 november worden deze onderdelen tezamen aan het publiek gepresenteerd op Rood|Noot.

Aan de hand van een door Kirsten Roosendaal (De Maan) geschreven tekst wordt gewerkt aan de afzonderlijke film-onderdelen. De tekst omvat een gesprek tussen twee ex-geliefden. Ooit speelden zij samen in hetzelfde ensemble. Ze ontmoeten elkaar na lange tijd om samen op te treden, in wat wordt aangekondigd als een hereniging van beide musici.


toegang vrijwillige bijdrage

donderdag 19 november 2009

knut hamsun - fragment (mysteriën)

'[…] Een groot man! Hoeveel grote mannen zijn er in de wereld? Eerst heb je de grote mannen in Noorwegen, die zijn het grootst. Dan heb je de grote mannen in Frankrijk, in het land van Hugo en de schrijvers. Dan heb je de grote mannen ver weg in het rijk van Barnum. En al die grote mannen balanceren rond op een aardbol die in verhouding tot Sirius niet groter is dan de rug van een luis. Maar een groot man is geen klein man, een groot man woont niet in Parijs, hij bewoont Parijs. Een groot man is zo hoog verheven dat hij zichzelf over het hoofd kan kijken. […]'

uit: Knut Hamsun Mysteriën 1892

hiermee geven wij ons visitiekaartje afontwerp ©2009 peter kolpa

komt dat zien en horen!ontwerp ©2009 peter kolpa

Yves Degryse, Jelte van Andel & Koen Schetske decontrueren een film - Sonata - en reconstrueren met behulp van de verkregen losse elementen (storyboard, muziek en regieaanwijzigingen) op vrijdag 27 en zaterdag 28 november 2009 een nieuwe film - Sonata.

ZEITRAUM030 - LETZTE Möglichkeit!!

Op dinsdag 24 november om 20u is er op Rood|Noot een tentoonstellingsrondleiding + een voordracht over de val de Muur Tussen communisme en kapitalisme en een derde weg.

Op woensdag 25 november vindt tussen 11u en 17u de afsluiting plaats van ZEITRAUM030 te Rood|Noot. Tijdens deze FINISSAGE ZR030 is er een lezing over de zogeheten diagonaalmethode m.b.t. FOTOGRAFIE, een workshop ZANDSCULPTUUR, een workshop TEKENEN tussen licht en duisternis, een RONDLEIDING en een POËZIEPODIUM.

Voor uitgebreid programma en reservatie: stephanvollenberg@yahoo.com

woensdag 18 november 2009

vrijdag 27 + zaterdag 28 november 2009 aanvang 20u30 te rood|noot:ontwerp ©2009 peter kolpa

vrijdag 27 + zaterdag 28 november 2009aanvang 20u30 ROOD|NOOT oude vleutenseweg 33 contact: roodnoot@gmail.com
ontwerp peter kolpa 11©2009

maandag 16 november 2009

menno ter braak - verzameld werk (1950)

'Als dynamisch-visuele kunstvorm, als zichtbare bewegingskunst derhalve, staat de film in een zeer bepaalde verhouding tot de dynamisch-acoustische kunstvorm, de muziek, enerzijds, en de statisch-visuele kunstvorm, de beeldende kunst, anderzijds. Die verhouding is echter nergens een inbreuk op de zelfstandigheid van de film; zij bevestigt juist zijn zelfstandigheid. Want telkens, wanneer men de indruk van een film beeldend tracht vast te leggen in taalsymbolen, die ‘rhythme’ of ‘beeld’, muzikale of picturale emotie, klakkeloos aan de nieuwe vorm opdringen, ontstaat bij de objectieve mens een onvolledigheidsgevoel; iets wordt steeds voorbijgegaan, iets ontsnapt, wordt vluchtig en twijfelachtig, omdat de woorden der andere kunsten niet toereikend zijn. Het verband tussen film en ‘verwante’ kunsten is geen contact, dat zich laat fixeren aan vaste punten; het verband moet herleid worden uit een geestelijke ondergrond, een ondeelbaarheid, een gevoel. Rhythme is niets dan in de stof ‘beweging’ geworden leven, vorm is niets dan in de stof ‘grens’ geworden leven. De stoffelijke uitingen nu lopen uiteen en zijn te onderscheiden; de bron echter, het levensgevoel, dat de stof van node heeft om zich te manifesteren, maar uit die stoffelijke manifestatie nooit herleid kan worden, omdat het, als de bron der voorstellingen, zelf onvoorstelbaar is, is de alleen in gebrekkige beelden uit te spreken eenheid van alle stoffelijke symbolen in hun voorstoffelijke idealiteit. Men spreekt over een ‘inwendig rhythme’ van de geest en men bedoelt met die magische term dat onvoorstelbare leven, dat zich nog niet aan de stof heeft prijsgegeven, om ‘uitwendig rhythme’, bewegingsorde van klanken of beelden, te worden. Men spreekt van een ‘innerlijke vorm’ en men bedoelt het onvoorstelbare gevoel, dat zich nog niet aan de stof, als grens, heeft waar gemaakt, om de beperktheid van de stoffelijke vorm te ondergaan. Wij kennen slechts door de veelheid van het stoffelijke, door de gedifferentieerdheid der symbolen, de eenheid van de geest, de ondeelbaarheid van de bron. De vele werken betrekken wij onmiddellijk op de éne mens, die ze geschapen heeft; zij zijn als zovele voorstellingen, die naar het onvoorstelbare wijzen, dat in de stof het onontbeerlijke medium vindt, om zich mee te delen.'


fragment van 'rhythme en vorm', uit: menno ter braak 'verzameld werk' (1950) bron dbnl

storyboard


oog voor detail (01) zwemmende kappertjes

tententrek
fotograaf onbekend

speciaal voor de website van kosmopolis utrecht


detail van Jan Brueghel de Oude ' Paradijs' ca.1615
ontwerp ©2009 peter kolpa voor kosmopolis utrecht

zondag 15 november 2009

andrei tarkovski:

'Men noemt film een synthetische kunst, omdat hij schatplichtig zou zijn aan kunsten als literatuur, theater, schilderkunst en muziek. In werklijkheid blijken deze kunstvormen door hun "inmenging" de filmkunst te verderven en in een eclectische chaos te veranderen, of - in het beste geval - in een schijn-harmonie waarin men de ziel van de filmkunst vergeefs zal zoeken. Het is zinvol om voor eens en altijd duidelijk te stellen dat de filmkunst, wil ze werkelijk kunst zijn, niet louter een amalgaam van principes van aangrenzende kunstvormen kan zijn. Pas dan zal de vraag beantwoord kunnen worden wat dat beruchte synthetische in de filmkunst eigenlijk inhoudt. Uit de versmelting van een literaire gedachte en een schilderkunstig beeld ontstaat nog geen filmisch beeld; het resultaat zal of zonder enige expressie of juist uiterst bombastisch zijn. Evenmin mag de tijd in de film georganiseerd worden volgens de wetten van het theater.'

citaat afkomstig uit: Andrei Tarkovski 'De verzegelde tijd' (1986)

zaterdag 14 november 2009

vrijdag 13 november 2009

woensdag 11 november 2009

Zeitraum030 RoodNoot 02 - Fanny de Ruiter (zang) & Charlie Bo Meijering (piano)

Opname van Fanny de Ruiter en Charlie Bo Meijering tijdens Zeitraum 030 (Niemandsland|Kultursonntag) op zondag 8 november 2009 te Rood|Noot door Peter Kolpa.

dinsdag 10 november 2009

rood|noot & regio

jan brueghel de oude - paradijs (gedateerd 1615)

de streep is terug(concept)ontwerp ©2009 peter kolpa
niet voor publicatie!

maandag 9 november 2009(concept)ontwerp ©2009 peter kolpa
niet voor publicatie!

zondag 8 november 2009

zondag 8 november Zeitraum030 op Rood|Noot

Zandsculpturist Jaap Tichler inspireert jonge kinderen met zijn zandbeeld van Marx/Nijntje.
Pianist Charlie Bo Meijering laat zijn vingers over de toetsen glijden.
Van dichter Jolies Hei is aan het eind van deze film een poëziefragment te horen.
Opname gemaakt op Rood|Noot zondag 8 november 2009 door Peter Kolpa tijdens Zeitraum030 ter gelegenheid van Niemandsland (Kultursonntag) - 20 jaar na 'de val' van de Berlijnse Muur.

zaterdag 7 november 2009

zondag 8 november BETONROT op ROOD|NOOT

Tijdens Kultursonntag Niemandsland zal theatergroep Wildvreemd
Betonrot spelen op Rood|Noot.
Zie voor tijden en meer informatie Niemandsland en/of Betonrot.

vrijdag 6 november 2009

ROOD|NOOT ONTBIJT MORGENOCHTEND 11UUROp zaterdag 7 november van 11.00 tot 12.30 in Filmtheater 't Hoogt: kunst, koffie & croissants.

Samen met ROOD | NOOT presenteert HAFF Het ontbijt. Het ontbijt is een serie openbare ontbijtgesprekken met kunstenaars onder leiding van gastheer Jeroen Pelgrom. Bij dit zesde ontbijtgesprek zijn te gast: animatoren én musici Michiel van Dijk en Sjeng Schupp (samen De Volharding), film- en theatermaker Yves Degryse, muziek- en theatermaker Jelte van Andel. Zij laten hun werk zien en spreken met elkaar over onder andere live-muziek, tekenen en filmscenario's.

donderdag 5 november 2009

concept ontwerp


(concept)ontwerp peter kolpa nov. 2009
niet voor publicatie!

woensdag 4 november 2009

paradesa op A6 formaat


nieuwe versie van (concept)ontwerp Paradesa - 4 nov 2009 - peter kolpa. Niet voor publicatie!

dinsdag 3 november 2009


Ontwerper: Firmin Didot (1764–1836)

Specimen van een set fonts van letterontwerper William Caslon in de 1728 Cyclopaedia.


Illustratie: Jan Brueghel de Oude 'het paradijs' gedateerd ca. 1615
Concept-ontwerp: Peter Kolpa november 2009
Lettertype: Didot
Niet voor publicatie!

zondag 1 november 2009