zaterdag 30 januari 2010

lee mason op rood|noot (5)

Lee Mason tijdens een van de drie halve finales (singer-songwriter) van de Grote Prijs van Nederland 2009. Opname gemaakt op zondag 6 september 2009 te Rood|Noot, Utrecht Leidsche Rijn door Peter Kolpa.

lee mason op rood|noot (4)

Lee Mason tijdens een van de drie halve finales (singer-songwriter) van de Grote Prijs van Nederland 2009. Opname gemaakt op zondag 6 september 2009 te Rood|Noot, Utrecht Leidsche Rijn door Peter Kolpa.

visitekaart conceptontwerp

vrijdag 29 januari 2010

lee mason op rood|noot (3)

Lee Mason tijdens een van de drie halve finales (singer-songwriter) van de Grote Prijs van Nederland 2009. Opname gemaakt op zondag 6 september 2009 te Rood|Noot, Utrecht Leidsche Rijn door Peter Kolpa.

briefpapier (ontwerp)

evy for the kill op rood|noot (4)

Evy for the Kill tijdens een van de drie halve finales (singer-songwriter) van de Grote Prijs van Nederland 2009. Opname gemaakt op zondag 6 september 2009 te Rood|Noot, Utrecht Leidsche Rijn door Peter Kolpa.

evy for the kill op rood|noot (3)

Evy for the Kill tijdens een van de drie halve finales (singer-songwriter) van de Grote Prijs van Nederland 2009. Opname gemaakt op Rood|Noot, Utrecht Leidsche Rijn zondag 6 september 2009 door Peter Kolpa.

evy for the kill op rood|noot (2)

Evy for the Kill op Rood|Noot, Utrecht Leidsche Rijn.
Opname gemaakt op zondag 6 september 2009 door Peter Kolpa
tijdens 1 van de 3 halve finales van de Grote Prijs van Nederland
in de categorie singer-songwriter.

dinsdag 26 januari 2010

maandag 25 januari 2010

zondag 24 januari 2010

ROOD|NOOT OPENt(concept)ontwerp ©2010 peter kolpa

donderdag 21 januari 2010

evy for the kill op rood|noot (1)

Evy for the Kill tijdens een van de drie halve finales van de Grote Prijs van Nederland 2009. Opname gemaakt op Rood|Noot zondag 6 september 2009 door Peter Kolpa.

zondag 17 januari 2010

oog voor detail (03) groene kool in zwart/wit

oog voor detail (03) groene kool in zwart/wit
zondag 17 januari 2010 peter kolpa

donderdag 14 januari 2010

Schaatsen, Nederland eind jaren 30 Familie Smits Opnamemateriaal Dubbel 8mm film.

dinsdag 12 januari 2010

zaterdag 9 januari 2010

over de schadelijkheid van tabak (1902) - anton tsjechov

over de schadelijkheid van tabak (1902) anton tsjechov
kunstenaarsinitiatief de maan in theater kikker te utrecht
op zondag 3 januari 2010
opname van de 6e uitvoering die middag
in totaal werd er 10 keer gespeeld
plaats: onder de tribune van de grote zaal

maandag 4 januari 2010

fragment uit de gedenkschriften van een' bij den mededeeler bekenden vriend, rakende een hem bejegend ongeval in het water

'Men wil mij ontdooijen, dacht ik bij mijzelven; dat zal slecht met mij afloopen! Ik herinnerde mij, dat mijne moeder, eene overleggende huisvrouw, wanneer haar bij ongeluk eenige appelen bevroren waren, dezelve in een' emmer met koud water legde; en ik, bevroren mensch, zoude voor een heet vuur ontdooid worden! Ach, ware ik nu maar een appel! - Ik herinnerde mij ook een verhaal van mijnen vader, hoe hij eens, met eene arrenslede een' verren togt afleggende, zijnen koetsier geheel bevroren en verstijfd naast zich had zien staan. Daar hij in deze verlegenheid niet wist, hoe hij den armen drommel zoude te hulp komen, te meer omdat hem bekend was, dat er eenige uren in den omtrek geen bijstand te vinden was, besloot hij, voor den koetsier, die anders toch verloren was, een graf in de hooggevallene sneeuw te graven. Hij bond het paard aan eenen boom, groef met zijn zakmes en zijne handen een' diepen kuil, ter zijde van den weg, in de sneeuw, en begroef den goeden karel er geheel in, slechts een togtgaatje voor den mond openlatende. Met een' weemoedigen blik scheidde hij van den getrouwen dienaar, dien hij vermoedelijk niet weêr zoude zien, en dreef het paard te sneller voort, om die treurige plek zoo spoedig mogelijk uit het gezigt te verliezen.' Moritz Ludibritius

uit: Vaderlandsche Letteroefeningen Jaargang 1838

zaterdag 2 januari 2010

zaterdagen 17 + 24 & zondagen 18 + 25 april 2010 te rood|noot, oude vleutenseweg 33

STALLES

stalles (Fr.), mv., 1. de voorste rijen, plaatsen gelijkvloers in een schouwburg enz.; 2. rang van goede plaatsen ongeveer halverwege tussen de voorste en achterste rijen in een bioscoopzaal.
stal(le) m. en v., 1. pis der paarden; - 2. (veearts) pisvloed. [uit: Van Dale, 1989]

stalles mv. (Fr. stalle): de voorste rangen in een schouwburg-, de achterste in een bioscoopzaal. [uit: Koenen-Endepols, 1956]

stalle v. 1. koorstoel (in kerkkoor); 2. zitplaats in de schouwburg; 3. box in paardestal. [uit: Frans-Nederlands woordenboek, 1969]

Stall (Dts.), m; ~(e)s, ¨~e, 1. stal - kot, hok, 2. (sp) (ren)stal, 2.1 ein ganzer ~ voll een hele hoop, bubs; aus demselben ~ kommen uit hetzelfde nest komen.

stall (Eng.) I. znw stal; kraam, stalletje o; afdeling (in restaurant), box, koorbank; stallesplaats; diefjesmaat; II overg. 1. stallen; vastzetten, doen vastlopen; 2. van zich afschuiven, afschepen; III onoverg. 1. vastzitten, blijven steken (in de modder), vastlopen; 2. weifelen, dralen, (eromheen) draaien.

stalles (Fr.), mv., 1. koorstoelen, koorgestoelte. - 2. voorste rijen plaatsen in een schouwburg. - 3. rang v, goede plaatsen achterin een bioscoopzaal. [uit: Kramers Vreemdewoordentolk, 1987]

vrijdag 1 januari 2010

door|toon fanfare rood|nootontwerp © peter kolpa 01.01.2010