zaterdag 27 maart 2010


lente - lentin (1281), lentijn (4e kw, 13). Uit de ohd, vormen lengizin, lenzin en langez; vermoeden: 'tijd waarin de dagen lengen'


Het licht vlaagt over 't land in stoten,
wekkend het kort en straf geflonker
der blauwe wind-gefronste sloten:
het gras gloeit op, dooft uit, is donker.
Twee lammren naast een stijf grauw schaap
staan wit, bedrukt van jeugd in 't gras …
Ik had vergeten hoe het was
en dat de lente niet stil bloeien,
zacht dromen is, maar hevig groeien,
schoon en hartstochtelijk beginnen,
opspringen uit een diepe slaap,
wegdansen zonder te bezinnen.

M. Vasalis Voorjaar

vrijdag 26 maart 2010

iedereen kent het begin …

Een nieuwe lente en een nieuw geluid:
Ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit,
Dat ik vaak hoorde voor een zomernacht,
In een oud stadje, langs de watergracht --
In huis was 't donker, maar de stille straat
Vergaarde schemer, aan de lucht blonk laat
Nog licht, er viel een gouden blanke schijn
Over de gevels van mijn raamkozijn.

herman gorter (1864-1927) mei (1889)

rood|noot presenteert LeesMei donderdag 13 mei 2010 van 12u tot 24u (hemelvaart)

paolo & vittorio taviani - kaos (1984)

buster keaton - one week (1920)

jacques tati - parade (1974) fragment

marcel carné - les enfants du paradis (1945)

ingmar bergman - fanny och alexander (1982)

de lente is gekomen en nu … wachten


poster LeesMei in ontwikkeling


© peter kolpa

jan ter gouw - 1871

Een der vrolijkste en liefelijkste volksvermaken van den ouden tijd was het Meifeest, waar nog slechts hier en daar eenige schrale overblijfsels van te vinden zijn. Aan 't Meifeest schijnt ook de smet van dronkenschap en zwelgerij, die zoo menig ander volksvermaak ontcierde, niet, of althans niet in die mate, gekleefd te hebben, want men vindt daarbij wel melding van kransen en dansen, van zingen en springen, van kussen en stoeijen, maar van geen bacchanalia.

donderdag 25 maart 2010

woensdag 24 maart 2010

ROOD|NOOT OPENt 20/21 maart 2010 - foto's thijs buijs

boven: de kleinste én grootste bioscoop van Leidsche Rijn
midden: Rick Treffers
onder: Helge Slikker

fotografie: Thijs Buijs

dinsdag 23 maart 2010

it's all in a dream


proeve van een te volmaken visueel hoorspel op basis van regie-aanwijzingen uit Becketts All That Fall - 2e jaars studenten van de faculteit Theater HKU (acteursopleiding): Vincent, Iris, Milan, Matthijs, Liselore, Wies, Christian & Joeri o.l.v. peter kolpa

maandag 22 maart 2010

rood|noot OPENt 20/21 maart 2010 - foto's scarlett tummers
rood|noot OPENt - foto's Scarlett Tummers

the constellations tijdens rood|noot OPENt


the Constellations tijdens Rood|Noot OPENt op zondagmiddag 21 maart 2010
opname peter kolpa

the constellations tijdens rood|noot OPENt

The Constellations tijdens Rood|Noot OPENt op zondagmiddag 21
maart 2010
opname peter kolpa

rood|noot OPENt zaterdag 20 maart 2010wethouder Harrie Bosch opent Rood|Noot OFFICIEEL
met op de achtergrond de PIPE

rood|noot OPENt zondag 21 maart 2010


fotografie Wim Tijmensen
Jaap Tichler (midden)

rood|noot OPENt zondag 21 maart 2010fotografie: Wim Tijmensen
Daan 't Sas (links) en zijn Tasmaanse Duivel

rood|noot OPENt zondag 21 maart 2010

fotografie: Wim Tijmensen
Boi Akih: Niels Brouwer & Monica Akihary

rood|noot OPENt zondag 21 maart 2010

film Petra Moes
muziek op de achtergrond Harold K

rood|noot OPENt zondag 21 maart 2010

film Petra Moes
Michiel de Koning (toetsen) & Harold K (gitaar, zang)

rood|noot OPENt zondag 21 maart 2010

film Petra Moes

zondag 21 maart 2010

donderdag 18 maart 2010

DE LENTE KOMT VAN VER, IK HOOR HEM KOMEN

Zaterdag 20 maart is het zover: ROOD|NOOT OPENt
KOMt ALLEN

dinsdag 16 maart 2010

herman gorter (1864-1927) - mei - een inleiding

'[…] Het gedicht heeft geen vast onderwerp. Het wil geen bepaalde gedachte in beeld brengen. Men kan niet zeggen dat het de dichter erom te doen is het sprookje te vertellen van de maand Mei. Legt men het naast een modern gedicht, dat er enigszins aan doet denken, b.v. Scheppingsdroom van M. Mok, dan bemerkt men dat in het laatste elk vers gericht is op de bedoeling van de dichter het ontwakend dichterschap in een jonge man te beschrijven. Zo'n bepaald onderwerp heeft Mei niet. Het leven zelf wordt er verdicht, uitschietend, vervloeiend naar alle kanten en toch krijgt het volkomen vorm in het argeloze verhaal met zijn natuurlijke begin en einde. Wie het zou willen na vertellen, houdt een schamele geschiedenis over die niet de moeite waard is. Wie het leest voelt: de dichter "leeft duizend levens", het diepe natuurlijke zielsleven doorstroomt hem zonder onderbreking. […]'

uit: Herman Gorter Gedichten - gekozen en ingeleid door J.C. Brandt Corstius (1946)

programma ROOD|NOOT OPENt 20/21 maart 2010

Rood|Noot OPENt programma nadert vervolmaking! En toch blijft alles OPEN. Zie roodnoot.org

MeiLezers Gezocht!

zaterdag 13 maart 2010


peter kolpa © 2010


peter kolpa © 2010

herman gorter aan zijn 'meisje' - sept. 1890

‘O, het was maar goed dat ik gisteravond wegging. Dat gepraat, dat onnoozel, dof gerommel van woorden, dat maakt me soms wanhopig. Is het niet verschrikkelijk, zoo maar te praten, en weinig of niets te denken? Er is zoo weinig menschelijks in. Het maakt me bang en benauwd er tusschen te zitten. Ik houd van heldere stemmen en van schitterende oogen, en bloed en een kloppend hart. Ik houd van stilte en zacht helder denken. Het was maar goed dat ik wegging.’

diepenbrock aan zijn ouders - jan. 1889

‘Ik ben erg benieuwd wat u er van zal vinden als u het leest; het komt nu spoedig uit. Gorter schreef mij dat hij het bij Van Eeden had voorgelezen, en dat hij daar ieder oogenblik op het kleine stoeltje, waar hij op zat, moest denken onder 't lezen aan het kleine kamertje op de Heerengracht, waar wij samen die heerlijke Saterdagavonden hebben doorgebracht, toen hij het vers voorlas, iedere week een nieuw stuk, en van tijd tot tijd een pause maakte om een stukje grijs roggenbrood te eten.’


peter kolpa © 2010

jean ferrat (1930-2010) - nuit et brouillard

vrijdag 12 maart 2010


peter kolpa © 2010

woensdag 10 maart 2010

dinsdag 9 maart 2010

20 maart 2010 - 18u32 - de zon staat dan precies boven de evenaar - aanvang van de Lente - de dagen worden langer dan de nachten

Tevens wordt op dat tijdstip de PIPE onthuld op ROOD|NOOT, het teken tussen ROOD en NOOT dat als een baken zal fungeren tussen de wirwar van asfalt.
Het officiële startschot van ROOD|NOOT OPENt zal plaatsvinden om 16u45 met een persconferentie die niet alleen voor journalisten van belang is.
Zie voor programma roodnoot.org

de lente komt van ver, ik hoor hem komen

De Lente komt van ver, ik hoor hem komen
en de boomen hooren, de hooge trilboomen,
en de hoge luchten, de hemelluchten,
de tintellichtluchten, de blauwenwitluchten,
trilluchten. […]

uit: Verzen (1890) Herman Gorter

zondag 7 maart 2010

donderdag 4 maart 2010

hij/zij is er!

Vanavond rond 23u is de nieuwe website van rood|noot de ether in geschoten … in de kabel gestopt … in de virtuele ruimte geplaatst …

woensdag 3 maart 2010

fanfare rood|noot - les 5 doigts (2)


fanfare - les 5 doigts (2)
opname twan stekelenburg - cinematogr. bewerking peter kolpa

fanfare rood|noot - les 5 doigts (1)


fanfare rood|noot - les 5 doigts (1)
opname twan stekelenburg - cinematogr. bewerking peter kolpa

logboekBehalve in de scheepvaart wordt het woord logboek thans ook elders gebruikt: in de wetenschap, persoonlijke logboeken (een dagboek is in feite een vorm van een logboek), onderhoudslogboeken (bijvoorbeeld het onderhoudsboekje voor de auto), een vluchtlogboek (hierin houdt een vlieger zijn vluchten bij, hoeveel vluchten en bijzonderheden), hardloop-logboeken (runner's log) waarin de loper allerlei informatie over de training kan opschrijven en logboeken op het web (weblogs). Ook het vastleggen van gebeurtenissen en events van geautomatiseerde systemen wordt loggen genoemd.


Logboek van de Grand Turk, gepubliceerd in 1926

wij hebben een nieuwe publiciteit/produktie medewerker!!


zelfportret bow evers (berlijn) publiciteit@roodnoot.org

dinsdag 2 maart 2010

dit is geen pijp


2 maart 2010 © pk

de fanfare van rood|noot die geen fanfare is


dit muziekgezelschap dat een moderne variant wil zijn op een traditionele fanfare staat nog altijd open voor het verwelkomen van nieuwe leden! informatie en reactie wout@roodnoot.org
© peter kolpa

© peter kolpa

nieuwe site: een dezer dagen

nieuwe website komt eraan!
nog even geduld a.u.b.


geniet tot die tijd van dit electronische plakboek!!