dinsdag 31 mei 2011

herman gorter - leesMEI - merijn schipper

Gorter en de Tachtigers
Herman Gorter (1864-1927) behoorde tot de generatie van de Tachtigers, die vooral bekend is vanwege Kloos' adagium dat poëzie 'de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie' was. Dat leidde in de poëzie tot toepassing van neologismen (zoals ritsellicht en tintelsneeuw) en beeldspraak die niet langer vooral leunde op de bijbel en de Griekse mythologie, maar zoals ook bij Gorter, steeds meer op de levende Nederlandse natuur.

Gorter was binnen de generatie van de Tachtigers een vreemde eend in de bijt. Niet alleen was hij een periode socialist – wat tegenover het ultieme individualistische adagium van de Tachtigers stond, maar ook liet hij al vrij vroeg in zijn carrière de vaste versvorm los. Bovendien stapte hij van het gebruik van het eindrijm af en toonde een zekere minachting voor correcte syntaxis of zinsbouw.

Van kind naar volwassene
Mei heeft een filosofisch-metafysische inslag: de idee dat de vergankelijke natuur en de eeuwige ziel nooit tot een blijvende verbintenis kunnen komen. De dichter zou als een van de weinige stervelingen iets van die ziel kunnen voelen en dat kunnen verklanken in poëzie.

Voor wie ook maar enigszins van gedichten houdt, is de Mei als aarde en brood; het hoort bij je, je hebt het nodig, je wilt er mee leven. 'De meeste mensen kennen alleen de eerste regel – "Een nieuwe lente en een nieuw geluid"', aldus initiatiefnemer Hans Heessen. 'Bijna niemand heeft het ooit helemaal gelezen. Pagina voor pagina moet het samen lukken.' In het vijfduizend regels tellende gedicht wordt het leven zintuiglijk en klankrijk verdicht. Het omschrijft de overgang van lente naar zomer, van kind naar volwassene.

maandag 30 mei 2011

c gibbs (h heesen birthdayparty) 4

aflevering 4 heeft de ondertitel 'Kinderen vervelen zich nooit (?) op feestjes van volwassenen'

c gibbs (h heesen birthdayparty) 3

3 kuikens van een witte kip


Er zijn weer kuikens geboren op stadserf Rood|Noot. Om ze tegen de buizerds, de kat en de ratten te beschermen zitten ze samen met hun moeder in een ruim hok.

zondag 29 mei 2011

c gibbs (h heesen birthdayparty)


Hans Heesen (de man achter leesMEI) vierde zondag 29 mei 2011 zijn verjaardag op stadserf Rood|Noot en nodigde C. Gibbs uit. Het eerste nummer gaat over de actrice Ellen Terry (de moeder van theatervernieuwer Edward Gordon Graig).

vrijdag 27 mei 2011

daan 't sas - proeftuin - voorproeve

Beeldverslag van de afgelopen twee weken: Daan 't Sas laat in de voortuin van stadserf Rood|Noot in drie bakken groente en fruit groeien, zodat er in september 2011 een menu van drie gangen kan worden geprepareerd en geserveerd voor drie personen: de tafel is reeds gedekt!

Opnames gemaakt in de periode van 15 t/m 27 mei 2011 © daan 't sas

De Proeftuin is een project van stadserf Rood|Noot waarbij naast Daan 't Sas ook Robbert van der Horst, Valerie van Leersum en Thijs van Vuure betrokken zijn.
De kunstenaars laten zich inspireren door Rood|Noot en haar omgeving en reageren hierop met diverse lang- én uiteenlopende projecten.
Fotografe Bodil Anaïs zal trachten hun proces in beeld te vangen.

donderdag 26 mei 2011

moi le voisin - ook tijdens leesMEI 2 juni 2011

Ná de integrale lezing van MEI van Herman Gorter zal de Utrechtse formatie Moi, le voisin acte de présence geven. Dat zal omstreeks 22u zijn.
De opname dateert van 1 mei 2011. Toen speelde Moi, le voisin tijdens STALLES.

dinsdag 24 mei 2011

KAS in gebruik

De kas van 't Barre land staat op stadserf Rood|Noot en is reeds in gebruik. Onderhoud wordt gepleegd door Peter Kolpa die ook regelmatig de groei van de planten zal vastleggen.

leesMEI - integrale lezing van herman gorters MEI - donderdag 2 juni 2011 stadserf rood|noot


met o.a. Lucia Claus (directeur stadsschouwburg Utrecht), Bas Blokker (redacteur NRC), Ester Naomi Perquin (dichter), Jaap Röell (voorzitter Kunstliefde), Ype Driessen & Willem Stam (makers van de fotostrip Ype & Willem), Roel van Broekhoven (tv-maker In Europa), Dorine Wiersma (comédienne), Beatrijs Smulders (verloskundige /publiciste), Roel van Dalen (documentairemaker), Michele Hutchison (redacteur De Arbeiderspers), Arend Jan Heerma van Voss (oud-voorzitter VPRO), Raj Mohan (muzikant /dichter), Walter Crommelin (acteur), Arthur Adam (zanger /tekstschrijver), A.L. Snijders (schrijver), Maarten Das (dichter), Lennard van Rij (dichter), Koos Dalstar (dichter), Bouchra El Zrak (onderwijzers in opleiding), Arjan Peters (literatuurcriticus de Volkskrant), Karin Amatmoekrim (schrijver), Ellen Deckwitz (dichter), Buffi Duberman (zangcoach), Hans Dagelet (acteur), Emanuel Overbeeke (muziekwetenschapper), Erik Bindervoet (schrijver /vertaler), Arjan Witte (schrijver /muzikant), Taco Schreij (coördinator Huis van de Poezië), Alicia Munoz Reyes (student), F. Starik (schrijver /dichter), Anna Woltz (kinderboekenschrijver), Lammert Voos (dichter /schrijver), Ralph Rousseau Meulenbroeks (viola da gamba-speler), Steef Schinkel (eigenaar /programmeur Schiller Theater), Lisa Smit (scholier /acteur), Edward van de Vendel (schrijver), Merijn Schipper (dichter), Kila van der Starre (dichter), Anne Broeksma (dichter), Suze de Lang (student cultureel erfgoed), Youri Post (filosofiestudent), Jan Jutte (illustrator), Britt Stubbe (muziekjournalist /presentator), Nina Smit Duyzentkunst (onderwijzer), Auke Leistra (vertaler), Henk van Rossum (gitarist), Esther Wouda (dramaturg), Ena Sendijarevic (student filmacademie), Joeri Kloppert (student filmacademie), Maud Coppes (presentator), Marloes te Riele (tekstschrijver), Elli Bleeker (onderzoeksassistent Huygens Instituut), André Baars (directeur festival De Beschaving), Hans Schellekens (schrijver), Jos te Water Mulder (oprichter Dirkje Kuikmuseum), Sofieke Sparla (chocoladekunstenaar en dierenoppasser in Artis), Peter Drehmanns (schrijver /dichter), Julia Jansen (student scenario filmacademie), Kees Wennekendonk (zanger /tekstschrijver /tekenaar /brillenontwerper, Jean Brüll (dichter /schrijver /Vestdijkoloog, Bastiaan Tichler (muzikant /scenarioschrijver), Marein Baas (dichter), Simon Mulder (dichter), Lex Veerkamp (wiskundige /publicist), Pien Feith (zanger /tekstschrijver), Anton de Goede (VPRO De Avonden), Rienk Wielenga (De Academie Het Nut Voorbij), Emmelie Zipson (zanger /acteur), Marte van den Hoed (filmtheater Kriterion), Rutger Tummers (eerstejaar acteursopleiding HKU), Elze Struijk (muziekprogrammeur), Lamia Makaddam (dichter /vertaler Arabisch), Meral Polat (acteur), Daniëlle Serdijn (literatuurcriticus De Volkskrant), Thijs van Vuure (muzikant /vervogelaar), Ellen Groenendijk (schilder), Guido van de Wiel (vertaler), René Huigen (dichter), Nouchka van Brakel (filmmaker), Kees 't Hart (schrijver /dichter), Renzo Verwer (schaker /schrijver), Anna van der Horst (kunstenaar), Aart van Zoest (hoofdredacteur van internettijdschrift Piperade), Isaak Mol (`t Groene Sticht), Harold K (zanger /tekstschrijver)

zondag 22 mei 2011

sleutelbewaarders op ROOD|NOOT

Meidagen uitgesteld naar september

Begin april kondigden wij de Meidagen aan en nodigden een aantal van u uit. We hebben een programma uitgewerkt en de eerste kunstinstallaties staan in de kweekbakken. Voor de pistes op 27 en 28 mei hebben nog onvoldoende deelnemers zich aangemeld.
We hebben daarom besloten de Meidagen te verplaatsen naar september. We laten onze plannen, ideeën en kunstwerken deze zomer rijpen en hopen u in september te mogen begroeten.
De nieuwe datum is : 23 september. Noteert u deze alvast in de agenda? Vanaf eind augustus zal het exacte programma bekend zijn en kunt u zich aanmelden!

woensdag 18 mei 2011

KAS in aanbouw

De kas die 't Barre Land ooit op Terschelling (Oerol) gebruikte voor de voorstelling Beckett 'n Eggs staat nu op stadserf Rood|Noot.

FELICIANO 6 dagen

Feliciano loopt vrolijk naast zijn moeder Felice. Inmiddels zes dagen oud.

STALLES - 13 mei 2011

maandag 16 mei 2011

wouter van veldhoven - STALLES - 13 mei 2011

FELICIANO - ± 2 uur oud

Tijdens het laatste weekeinde van STALLES is Feliciano geboren, zoon van Felice, eigenaresse Denise. Vermoedelijke geboortetijd: 22u30. Vrijdag 13 mei 2011

dinsdag 10 mei 2011

hont

De hont of hond is een oud-Nederlandse oppervlaktemaat. Eén hont is 100 roede en (meestal) 1/6 morgen. De Rijnlandse hont is 0,14 hectare, maar de maat kan per gebied verschillen. De maat was tot in de 19e eeuw in gebruik.

De hont werd ook wel honderd genoemd en als zodanig terug te vinden in de streeknaam Honderd bij Loppersum.

Het woord hond komt uit het Germaans en stamt af van het woord hunda, dat zowel hond als honderd betekende. De oppervlaktemaat van 100 roede werd dus hont genoemd.

1 morgen = de hoeveelheid land die in één morgen bewerkt kan worden.

dadawoensdag 4 mei 2011

daan 't sas - proeftuin

zo staat de groente erbij op woensdag 4 mei 2011

groeten uit portugal 6


'Soms liep hij voor, soms achter zijn vader die zo zingend de weg vond van het stadion naar huis. Hij kroop naast zijn vader in bed. Op zijn moeders kussen vond hij zijn lammetje terug'

Lisboa, 22 april 2011

groeten uit portugal 5


'De koppen schreef hij prevelend in spiegelbeeld over.'

Lisboa, 14 april 2011

groeten uit portugal 4


'Werd zijn roep zacht, dan priemden zijn ogen scherper. Uit de krant knipte hij vraagtekens voor onder zijn kussen.'

Lisboa, 11 april 2011

groeten uit portugal 3
'Hij bleef de vrag herhalen. Het herhalen werd roepen. In het roepen ging de wijsvinger naar zijn mond.'

Lisboa, 28 maart 2011