vrijdag 31 juli 2009

merce cunningham (1919-2009)

Deze week overleed de Amerikaanse choreograaf en danser Merce Cunningham. Luister hier naar een gedeelte uit een interview (1967).

de spaanse burgeroorlog - internationale brigades

De Spaanse Burgeroorlog begon als een binnenlandse aangelegenheid. Maar al snel groeit het uit tot een Tweede Wereldoorlog avant la lettre. Hitler en Mussolini steunen de nationalisten niet alleen in woord maar ook in daad. Duitse en Italiaanse transportvliegtuigen helpen Franco met het overbrengen van troepen uit Marokko naar Spanje. De republikeinse regering vraagt op haar beurt wapens uit Frankrijk. Zowel Frankrijk als Engeland reageren terughoudend op ingrijpen. Op 8 augustus 1936 zend de Franse regering de volgende tekst aan de Europese mogendheden: "De regering van de Franse Republiek, de tragische gebeurtenissen, waarvan Spanje het toneel is betreurend, vastbesloten om zich volstrekt te onthouden van elke inmenging, direct of indirect, in de binnenlandse aangelegenheden van dit land, verklaart het volgende: De Franse regering verbiedt (...) de uitvoer en doorvoer van alle wapens en oorlogsmateriaal (...)" Frankrijk, Engeland, Rusland, Duitsland en Italië komen overeen tot een commissie van non-interventie. De grenzen van Spanje worden gesloten, de kusten bewaakt door schepen van de grote mogendheden. Deze commissie belette de Duitsers en Italianen er niet van hun steun aan Franco voort te zetten. Datzelfde geldt voor de Russische militaire steun aan de Republiek. De democratische landen echter sluiten de ogen voor de realiteit en oefenen alvast voor hun Appeasement politiek tegenover Hitler's Duitsland. Ook Nederland is strikt neutraal.
De Republiek wordt weliswaar niet te hulp geschoten door de democratische mogendheden, het zijn wel bijna 40.000 onderdanen uit die democratieën van over de hele wereld die de strijd met het fascisme aangaan: de Internationale Brigades. Een mengeling van communisten, anarchisten, intellectuelen, antifascisten. Onder hen schrijvers als Ernest Hemingway en George Orwell. De Internationale Brigades spelen een belangrijke rol bij de verdediging van Madrid en op andere fronten waar samen met Republikeinse milities wordt gevochten tegen Franco's georganiseerde leger. George Orwell beschrijft de Brigades en de milities aldus: "In het begin was ik door de duidelijke chaos, het algemene gebrek aan training, het feit dat je vaak vijf minuten moest argumenteren voor een bevel gehoorzaamd werd, verbijsterd en het maakte mij woedend. Ik had Britse legeropvattingen en de Spaanse milities leken niet bepaald op het Britse leger. Maar wanneer men rekening houdt met de omstandigheden, dan waren het betere troepen dan men het recht had te verwachten."de stijl - maandblad - november 1921

thomas bernhard

'Ik verberg niets, ik wil niets, ik wil me niet anders voordoen dan ik ben, niet mooier en ook niet slechter. Daar heeft niemand anders zich mee te bemoeien. De pan blijft voor iedereen openstaan maar welk vet erin wordt gegooid, in de pan, en vervolgens het worstje, daar heeft niemand iets mee te maken. En als je zegt: het zal me worst zijn, die worst, dan is het ook worst.'

uit Thomas Bernhard Ratten, muizen en dagloners (1990) vertaling Gerrit Bussink

woensdag 29 juli 2009

rood|noot - de deel - een rondleiding

Rondleiding door Wout de Boer & Peter Kolpa. Het gedeelte van Rood|Noot waar in vroeger tijden koeien stonden: De Deel. Opname gemaakt op woensdag 29 juli 2009; speciaal voor de organisatie van de Grote Prijs van Nederland (singer/songwriter) 2009. De eerste van drie halve finales vindt plaats op zondag 6 september 2009 te Rood|Noot.

dinsdag 28 juli 2009

montaigne - over de nadelen van een hoge positie


'Omdat grootheid voor ons nu eenmaal onbereikbaar is, moeten wij er maar kwaad over spreken om ons af te reageren. Trouwens, ergens gebreken in ontdekken, is nog niet meteen het de grond in boren. In elk ding zijn wel gebreken te vinden, hoe mooi en begerenswaardig het ook is. In het algemeen geniet een hoge autoriteit het duidelijke voordeel dat hij van zijn hoge positie neer kan dalen als hij dat wil, en dat de keuze tussen de twee omstandigheden vrijwel geheel aan hem is. Want van een hoogte val je niet zomaar. Meestal kun je ervan afdalen zonder te vallen. Wel hechten we mijnsinziens te veel waarde aan een hoge positie, en ook aan het
besluit van iemand die wij zo'n status zien of horen afwijzen, of die daar uit eigen beweging afstand van doet.'

uit Michel de Montaigne De Essays (vertaling Hans van Pinxteren, 2005) Derde Boek

foto's: Grand Paradiso (4061m), Italië - op de grens van de regio's Valle d'Aosta en Piemonte

vrijdag 24 juli 2009

angil & the hiddntracks - narrow minds

Franse muzikant Michaël Mottet (Angil) samen met zijn band The Hidd(e)ntracks. De verdwenen 'e' is een verwijzing naar Georges Perecs roman La Disparation die onlangs in vertaling is verschenen als 't Manco.

woensdag 22 juli 2009

hugo ball - karawane (1917)

documentaire over dadaïsme (duitsland)

paul van ostaijen - bankroet jazz

paul van ostaijen - portret van een jonge maeceen (citaat)

'Soms ontdekt hij een kunstenaar met al te grote timiditeit. Dan laat hij zijn principes los. "Wij die geen kunstenaars zijn hebben de plicht voor het leven van de kunstenaars te zorgen. Wat kunnen wij groots leveren in het leven? Het grootste dat wij kunnen doen is het leven der groten aangenaam te maken. Dat is onze plicht. Daarom neem deze sigaret."'

uit Paul van Ostaijen Verzameld Proza. Grotesken en ander proza (1991 Bert Bakker Amsterdam)

wordt verwacht! GERNIKA op festival bies èn rood|noot


Kunstenaarsinitiatief De Maan staat met Gernika op Festival Bies Dordrecht 11, 12 & 13 september 2009 èn op Rood|Noot 17, 18 & 19 september 2009.

jean cocteau


Jean Cocteau 1889-1963

concept ontwerp rood|noot cp 1


concept ontwerp 2009 © peter kolpa

paul van ostaijen - nietwaar, afbreken is gemakkelijk?

'Nu afbreken is ook zo gemakkelijk.'
(Een gemeenplaats voor meetingen, enz.)

'Nietwaar, afbreken is gemakkelijk? Afbreker kan iedereen worden zonder de geringste vakkennis. Met houweel en schup ga je aan het werk en op een handomdraaien is de afbraak klaar; niet enkel is de afbraak klaar, maar ook mag je zeggen: klaar is Kees. Zulk vak is, iedereen zal het toegeven, vrij gemakkelijk. Maar niets afbreken en opbouwen, altijd maar opbouwen, dat is wat anders, heren afbrekers! Natuurlijk zijn jullie zo in de boosheid verstijfd, dat jullie niet eens begrijpen kunt de vreugde, die in het voortdurende opbouwen, altijd maar opbouwen ligt besloten.'

Paul van Ostaijen

concept ontwerp nr 6


concept ontwerp 2009 © peter kolpa

rebecca horn

1998, Germany, 44 min. A series of filmed interviews with Rebecca Horn, performance artist, filmmaker and sculptress whose work explores the themes of sexuality, human vulnerability and emotional fragility.

dinsdag 21 juli 2009

concept ontwerp nr 5


concept ontwerp 2009 © peter kolpa

concept ontwerp nr 4


concept ontwerp 2009 © peter kolpa

concept ontwerp nr 3


concept ontwerp 2009 © peter kolpa

montaigne - over woede

'Er bestaat geen emotie die de zuiverheid van ons oordeel meer afbreuk doet dan de woede. Niemand zou zich één moment bedenken de doodstraf uit te spreken over een rechter die uit woede een verdachte veroordeelt. Waarom mogen vaders en schoolmeesters in hun woede dan nog wel kinderen tuchtigen en met de zweep slaan? Dat is geen terechtwijzing meer, dat is wraak nemen. Een kastijding dient bij kinderen te werken als een medicijn. Zouden wij het van een medicus accepteren dat hij verbeten en verbolgen is op een patiënt?
En zelf zouden wij, als we juist willen handelen, nooit tegen onze bedienden de hand mogen opheffen zolang de woede in ons raast. Zolang ons bloed kookt en de opwinding niet geluwd is, moeten wij geen stappen nemen.
[…] De mensen bij mij thuis die het recht hebben boos te worden adviseer ik altijd om in de eerste plaats een goed gebruik van hun woede te maken en die niet bij elke kleinigheid te luchten, omdat je daarmee het effect vermindert: als je voortdurend raast en tiert zal niemand er meer acht op slaan, omdat men eraan gewend is. […] Daarnaast adviseer ik ze hun woede goed te richten en ervoor te zorgen dat hun berisping terechtkomt bij de persoon over wie ze zich beklagen, want gewoonlijk schreeuwen ze al voor hij aanwezig is en blijven ze nog tijdenlang doorschreeuwen als hij weer is vertrokken.
[…] Als ik kwaad word, reageer ik zo heftig, maar ook zo kort als ik maar kan en met zomin mogelijk ophef. Ik laat mij snel gaan en trek fel van leer, maar ik raak niet zo van streek dat ik in het wilde weg allerlei scheldwoorden braak. Ik zorg ervoor dat mijn opmerkingen raak zijn en de ander zo veel mogelijk krenken; want doorgaans gebruik ik alleen mijn tong.
[…] Hoe korzeliger ik met het klimmen der jaren word, hoe meer ik mijn best doe daar niet aan toe te geven; zo zal ik, als het aan mij ligt, al naar ik mij op grond van mijn leeftijd meer kan verontschuldigen voor mijn driftbuien en nukken, zulke buien in het vervolg des te minder in werkelijkheid hebben; en dat terwijl ik in het verleden toch al niet een van de meest opvliegende karakters was.'

uit Montaigne De Essays (vertaling Hans van Pinxteren 2005) Derde Boek (1571-1592)

concept ontwerp nr 2


concept ontwerp 2009 © peter kolpa

kwetteren

Uw gedienstige logboekhouder is verleid om te gaan kwetteren.

mara en de jitterbug


fotograaf Jepe van Popta.
Wout de Boer (re), Kirsten Roosendaal en Peter Kolpa (li).
Foto genomen tijdens Over het IJ festival (4 t/m 12 juli 2009).

maandag 20 juli 2009

concept ontwerp nr 1concept ontwerp 2009 © peter kolpa

zondag 19 juli 2009

michel de montaigne (1533-1592) - les essais (1595)

'Aan de lezer.
Dit boek, lezer, is er een te goeder trouw. Het waarschuwt u meteen al dat ik er slechts persoonlijke en privé-doeleinden mee heb nagestreefd. Ik heb het net zomin om u te dienen als voor mijn eigen roem geschreven. Daartoe zijn mijn krachten niet toereikend. […] Dus, lezer, ik ben zelf de stof van mijn boek; u zou wel gek zijn uw tijd te verdoen met een zo frivool en ijdel onderwerp. Vaarwel dus.
Montaigne, 1 maart 1580'

vertaling Hans van Pinxteren (2005 Atheneum Polak Amsterdam)


thomas bernhard

‘Mijn mooiste herinneringen zijn die wandelingen met mijn grootvader, urenlange wandelingen door de natuur waarbij wij duizend en één waarnemingen deden, iets wat mijn grootvader bij mij wist te ontwikkelen tot een waarnemingskunst. Aandachtig keek ik naar alles wat mijn grootvader mij aanwees en uitlegde en ik kan die tijd met een gerust hart als enige nuttige en voor mijn hele verdere leven bepalende school zien die ik ooit bezocht heb, want hij was het en niemand anders die mij het leven heeft geleerd, mij er mee vertrouwd heeft gemaakt, door mij eerst met de natuur vertrouwd te maken. Alles wat ik weet is terug te voeren op deze man die mij hele leven en bestaan heeft bepaald, een man die zelf door de school van Montaigne was gegaan, zoals ik door de zijne ben gegaan.’

uit: Thomas Bernhard De Oorzaak (1977 Arbeiderspers Amsterdam)

vrijdag 17 juli 2009

foto mara op over het ij

Mara (tekst Kirsten Roosendaal). Op de foto Wout de Boer (li) & Peter Kolpa (re). Fotograaf Jepe van Popta.

thomas bernhard

‘de waard brengt voor mij een omelet ham met een berg sla, ik begin meteen te eten, te prakken, mijn mond vol te proppen, in zeven of acht happen is de omelet verdwenen,
zo kun je toch geen omelet eten […]
de waard brengt nog een omelet, met een iets minder bruin korstje’


uit: Thomas Bernhard Op de hoogte Reddingspoging Onzin

donderdag 16 juli 2009

woensdag 15 juli 2009

nits - sketches of spainopname uit 1991 - nummer afkomstig van het album Kilo uit 1983

thomas bernhard - een kind (fragment)

‘Mijn grootvader had me alle mogelijkheden om de brug ineen te doen storten gedemonstreerd. Met springstof kon je alles vernietigen, als je maar wilde. Begrijp je, zei hij, in theorie vernietig ik elke dag alles. In theorie was het elke dag en op elk gewenst moment mogelijk alles te verwoesten, ineen te doen storten en van de kaart te vegen. Deze gedachte vond hij het meest grandioos. Zelf maakte ik me deze gedachte eigen en speel er heel mijn leven mee. Ik dood wanneer ik wil, ik laat ineenstorten wanneer ik wil. Ik vernietig wanneer ik wil. Ik vernietig wanneer ik wil. Maar theorie is enkel theorie, zei mijn grootvader en stak vervolgens zijn pijp aan.’

uit: Thomas Bernhard Een Kind (vert. P.P.J. Klinkenberg - Arbeiderspers 1984)

thomas bernhard


Thomas Bernhard in 1971


boek verschenen in 2008

dinsdag 14 juli 2009

uit masterplan leidsche rijn centrum
Dit is door iemand vanachter een computer bedacht zonder de mogelijkheid om voor de (lila) bebouwing kromme lijnen te maken. Dat moge duidelijk zijn! En dit is nog maar een plan. Het kan nog erger! Of optimistischer: het kan minder erg!

zondag 12 juli 2009

woensdag 8 juli 2009

vóór de voorstelling MARA

De Maan speelt samen met Rob Kloet & Rick Treffers MARA op Over het IJ Festival te Amsterdam-Noord. Opname gemaakt op 5 juli 2009 vóór de voorstelling.

vrijdag 3 juli 2009

de maan speelt MARA op OVER HET IJ

De Maan speelt Mara op Over het IJ van 4 t/m 12 juli 2009. Aanvang 21u30.
De opslagloods van Over het IJ is leeggehaald en wordt omgetoverd in een lokatie waarin Mara kan worden gespeeld.