zondag 22 mei 2011

Meidagen uitgesteld naar september

Begin april kondigden wij de Meidagen aan en nodigden een aantal van u uit. We hebben een programma uitgewerkt en de eerste kunstinstallaties staan in de kweekbakken. Voor de pistes op 27 en 28 mei hebben nog onvoldoende deelnemers zich aangemeld.
We hebben daarom besloten de Meidagen te verplaatsen naar september. We laten onze plannen, ideeën en kunstwerken deze zomer rijpen en hopen u in september te mogen begroeten.
De nieuwe datum is : 23 september. Noteert u deze alvast in de agenda? Vanaf eind augustus zal het exacte programma bekend zijn en kunt u zich aanmelden!