dinsdag 10 mei 2011

hont

De hont of hond is een oud-Nederlandse oppervlaktemaat. Eén hont is 100 roede en (meestal) 1/6 morgen. De Rijnlandse hont is 0,14 hectare, maar de maat kan per gebied verschillen. De maat was tot in de 19e eeuw in gebruik.

De hont werd ook wel honderd genoemd en als zodanig terug te vinden in de streeknaam Honderd bij Loppersum.

Het woord hond komt uit het Germaans en stamt af van het woord hunda, dat zowel hond als honderd betekende. De oppervlaktemaat van 100 roede werd dus hont genoemd.

1 morgen = de hoeveelheid land die in één morgen bewerkt kan worden.