woensdag 20 mei 2009

thomas bernhard

'[…] De feiten zijn altijd afstotelijk maar wij mogen ze niet met onze altijd werkzame en doorvoede angst voor die feiten toedekken en daarmee de gehele natuurlijke geschiedenis van de mens vervalsen en haar als een steeds opnieuw vervalste geschiedenis doorgeven, omdat het nu eenmaal de gewoonte is de geschiedenis te vervalsen en als vervalste geschiedenis door te geven, ofschoon wij weten dat de hele geschiedenis vervalst is en er steeds niets dan vervalste geschiedenis wordt doorgegeven. […]'

uit Die Ursache (het verhaal Grünkranz) Thomas Berhard (1975)