zondag 23 augustus 2009

michel de montaigne - onze verlangens nemen toe als ze worden tegengewerkt (fragment)

'Geen argument zonder tegenargument, zegt de wijste filosofische school. [Seneca]
Ik zat daarnet te denken aan die mooie raad van een klassieke wijsgeer om niet te zeer aan het leven te hechten: "Geen enkel bezit verschaft je vreugde, tenzij je op het verlies daarvan bent voorbereid. De angst iets te verliezen is even pijnlijk als het verlies zelf." En daarmee wilde hij zeggen dat je niet echt kunt genieten van het leven zolang je bang bent het kwijt te raken. Maar je zou daarentegen in kunnen brengen dat het bezit hiervan ons des te dierbaarder wordt en dat wij het des te meer omarmen als wij er minder zeker van worden en onze vrees toeneemt dat wij het kwijtraken. Want zoals vuur feller wordt bij koude, is het maar al te duidelijk dat onze wil sterker wordt bij tegenwerking.'

uit Michel de Montaigne De Essays vertaling Hans van Pinxteren