maandag 17 augustus 2009

thomas bernhard

'Op een dag ga ik zitten en schrijf proza, of ik ga zitten en schrijf iets heel anders. De ene keer merk je dat je zin hebt in het een en de andere keer in het ander. Ik heb geen concept zoals iemand als Heimito von Doderer. Dat was een man die zijn boeken ontwierp, hij bouwde zijn boeken als een architect, op de tekentafel en in verschillende kleuren: positieve hoofdstukken, geloof ik, schreef hij in het groen en negatieve - die kwamen trouwens nauwelijks voor - in het rood. Hij noemde een van zijn boeken De Demonen. Ik heb er alleen nooit een demon in kunnen vinden.'

uit Thomas Bernhard Muizen, ratten en dagloners 1990 vertaling Gerrit Bussink