donderdag 20 augustus 2009

michel de montaigne - over de roem (fragment)

'Onze ziel moet haar rol niet spelen voor de buitenwereld, maar in onze binnenkamer, in het diepst van onszelf, waar alleen onze eigen blikken doordringen; daar beschermt ze ons tegen de angst voor de dood, tegen smart en zelfs tegen de smaad; zij staalt ons tegen het verlies van onze kinderen, onze vrienden en ons fortuin, en als de nood aan de man komt, begeleidt ze ons ook in de gevaren van de oorlog. Niet om de een of andere winst, maar om de eer die uit de deugd zelf voortkomt.
Dat levert een winst op die heel wat groter en begerenswaardiger is dan de eer en de roem die slechts berusten op het gunstige oordeel dat anderen over ons vellen.
[...] Is het verstandig het leven van een wijze afhankelijk te maken van het oordeel der dwazen?

uit Michel de Montaigne De Essays vertaling Hans van Pinxteren