dinsdag 25 augustus 2009

menno ter braak - beschouwingen van de toneelcriticus (1951)

Het toneel nu is in deze zin nog kinderlijk, dat het in verreweg de meeste gevallen slechts bij het uiterlijk vertoon van een gevoel of een probleem blijft staan; ja, dat uiterlijk vertoon is zelfs noodzakelijke voorwaarde, want de toneelspeler beschouwt het meestal als een erezaak veel rollen te kunnen spelen; hij moet Hamlet, Othello, Cyrano, Bouwmeester Solness en Monsieur Topaze tegelijk kunnen zijn (tegelijk: dat wil zeggen op verschillende avonden). Maar het spreekt vanzelf, dat die toneelspeler, hoe groot hij in zijn vak ook moge zijn, toch ‘Hamlet’, ‘Othello’ enz. niet is; hij bereikt zijn hoogste rang door zo bedrieglijk mogelijk dat alles bij elkaar te schijnen. Men zegt, dat er gevallen zijn te noemen van acteurs, die werkelijk alles ook waren wat zij met werkelijke overtuiging konden spelen. Ik wil die mogelijkheid theoretisch openlaten; in de practijk komt het erop neer dat de overgrote meerderheid der acteurs tot de uitgegroeide kinderen behoort (hun intriges incluis), een klein deel tot de mensen, waarmee men ook buiten plankenland kan praten, en een zeer klein deel tot de denkende mensen in de hoogste zin des woords (die laatste categorie moet, zoals ik zei, theoretisch bestaanbaar zijn, waarom niet? Men kan ieder vak, zelfs de journalistiek, bedrijven, en een denkend wezen blijven).

uit Menno ter Braak
Verzameld Werk

zondag 23 augustus 2009

michel de montaigne - onze verlangens nemen toe als ze worden tegengewerkt (fragment)

'Geen argument zonder tegenargument, zegt de wijste filosofische school. [Seneca]
Ik zat daarnet te denken aan die mooie raad van een klassieke wijsgeer om niet te zeer aan het leven te hechten: "Geen enkel bezit verschaft je vreugde, tenzij je op het verlies daarvan bent voorbereid. De angst iets te verliezen is even pijnlijk als het verlies zelf." En daarmee wilde hij zeggen dat je niet echt kunt genieten van het leven zolang je bang bent het kwijt te raken. Maar je zou daarentegen in kunnen brengen dat het bezit hiervan ons des te dierbaarder wordt en dat wij het des te meer omarmen als wij er minder zeker van worden en onze vrees toeneemt dat wij het kwijtraken. Want zoals vuur feller wordt bij koude, is het maar al te duidelijk dat onze wil sterker wordt bij tegenwerking.'

uit Michel de Montaigne De Essays vertaling Hans van Pinxteren

zaterdag 22 augustus 2009

vrijdag 21 augustus 2009

david bowie - fame

michel de montaigne - je roem niet delen met anderen (fragment)

'Van al 's werelds dwaasheden is de meest verbreide wel het najagen van eer en roem; en wij vinden met ons allen deze waanbeelden en loze woorden, die geen enkel houvast bieden, zo belangrijk dat wij er zelfs essentiële en materiële goederen als rijkdom, rust, gezondheid, ja ons leven voor opofferen:
De roem betovert met zijn innemende stem
De trotse sterveling, maar zo mooi als hij lijkt
Het is niets dan echo, waan, slechts een schim
Die bij bij het kleinste zuchtje al verdwijnt.

[…] zoals Cicero zegt willen zelfs zij die dit verlangen bestrijden nog op de titelpagina van de boeken die ze ertegen schrijven hun naam zien staan, en dromen zij ervan beroemd te worden door de roem te verachten. Over de rest valt te praten: we geven aan onze vrienden, als ze in nood zijn, ons geld en zelfs ons leven; maar dat men een ander laat delen in zijn eer en roem, dat zie je niet gauw gebeuren.'

uit Michel de Montaigne De Essays vertaling Hans van Pinxteren
cursief uit Torquato Tasso Jeruzalem bevrijd

GERNIKA op ROOD|NOOT 17, 18 & 19 sept 2009 aanvang 19u30

Kunstenaarsinitiatief de Maan speelt GERNIKA op Rood|Noot:
17, 18 & 19 september 2009. Kaarten reserveren bij Theater Kikker of bel 030.2319666

MARA op ROOD|NOOT 2, 3, 4, 22, 23 & 24 sept 2009 aanvang 20u30

Kunstenaarsinitiatief de Maan speelt Mara op Rood|Noot: 2, 3, 4, 22, 23 & 24 september 2009 aanvang 20u30. Kaarten reserveren bij Theater Kikker of bel 030.2319666

donderdag 20 augustus 2009

reflexy - slakken in de vaatwasser

michel de montaigne - over de roem (fragment)

'Onze ziel moet haar rol niet spelen voor de buitenwereld, maar in onze binnenkamer, in het diepst van onszelf, waar alleen onze eigen blikken doordringen; daar beschermt ze ons tegen de angst voor de dood, tegen smart en zelfs tegen de smaad; zij staalt ons tegen het verlies van onze kinderen, onze vrienden en ons fortuin, en als de nood aan de man komt, begeleidt ze ons ook in de gevaren van de oorlog. Niet om de een of andere winst, maar om de eer die uit de deugd zelf voortkomt.
Dat levert een winst op die heel wat groter en begerenswaardiger is dan de eer en de roem die slechts berusten op het gunstige oordeel dat anderen over ons vellen.
[...] Is het verstandig het leven van een wijze afhankelijk te maken van het oordeel der dwazen?

uit Michel de Montaigne De Essays vertaling Hans van Pinxteren

woensdag 19 augustus 2009

onfeilbare toets voor vakgenoten - een gebakken ei'Doe een klont verse boter in een koekenpan en laat hem smelten - dat wil zeggen tot hij zacht wordt. Hij mag natuurlijk nooit gaan bruisen of spatten. Breek een vers ei op een schoteltje en laat het voorzichtig in de pan glijden. Laat het op een heel laag vuur bakken, zodat het eiwit net romig en de dooier heet is, maar vloeibaar blijft. Smelt nog een klontje boter in een ander pan. Schep het ei uit de koekenpan op een verwarmd bord. Bestrooi het met zout en peper en schenk er dan wat vers gesmolten, warme boter over.'

aldus de Franse chef Fernand Point (1897-1955)

ontwerp ligt bij de drukker

dinsdag 18 augustus 2009

rood|noot ligt langs de A2


POSTERFORMAAT 42 X 59,4 CM

maandag 17 augustus 2009

rood|noot rekt begrip fanfare op

fanfare (Fr.), v. (m.) (-s, -n), 1. opgewekt, kort muziekstuk voor koper, inz. als huldebetuiging; vrolijk trompetgeschal: iemand met fanfares begroeten; -2. (meton.) fanfarekorps; -3. (fig.) geraas, grote ophef; -(ook) grote woorden zonder veel betekenis; -4. (boekb.) à la fanfare, decoratiestijl (17 de eeuw) met patroon van sierbanden op de platten en daartussen spiralen en lauriertakken
fanfaremaatschappij v. (-en), (gew.) muziekgezelschap waarvan de leden alleen koperen instrumenten en slagwerk bespelen (tgov. harmonie)
fanfare van rood|noot (Utr.) v. (m.), (enk.) muziekgezelschap waarvan de leden naast koperen instrumenten en slagwerk ook andere instrumenten bespelen; mogelijk een harmonium, een bas, een gitaar, een dwarsfluit, etcetera; optreden vindt plaats op boerderij Rood|Noot en op andere plekken in Utrecht Leidsche Rijn; repertoire bestaat naast klassieke fanfarecomposities uit speciaal voor deze fanfare gecomponeerde muziek

concept ontwerp fanfare van rood|nootdrukwerk ontwerp peter kolpa
fotografie keygnaert

thomas bernhard

'Op een dag ga ik zitten en schrijf proza, of ik ga zitten en schrijf iets heel anders. De ene keer merk je dat je zin hebt in het een en de andere keer in het ander. Ik heb geen concept zoals iemand als Heimito von Doderer. Dat was een man die zijn boeken ontwierp, hij bouwde zijn boeken als een architect, op de tekentafel en in verschillende kleuren: positieve hoofdstukken, geloof ik, schreef hij in het groen en negatieve - die kwamen trouwens nauwelijks voor - in het rood. Hij noemde een van zijn boeken De Demonen. Ik heb er alleen nooit een demon in kunnen vinden.'

uit Thomas Bernhard Muizen, ratten en dagloners 1990 vertaling Gerrit Bussink

zondag 16 augustus 2009

werk aan de winkel

werk het; o 1 het werken; arbeid: aan het ~ gaan; te ~ stellen werk geven 2 moeite, inspanning: ~ van iets maken (veel) moeite voor iets doen 3 -en daad 4 -en hetgeen voortgebracht is, m.n. door de geest: een ~ van Vondel 5 -en (Belg) plaats waar gewerkt wordt: verboden op het ~ te komen || er is veel ~ aan de winkel veel te doen; hoe gaat dat in zijn ~? hoe gebeurt, hoe gaat dat?; voorzichtig te ~ gaan handelen, optreden; alles in het ~ stellen om aanwenden; publieke ~en werkzaamheden aan wegen, dijken, wateren enz.
wer·ken werkte, h gewerkt 1 bezig zijn, zijn krachten gebruiken: aan een roman ~ 2 betaalde arbeid verrichten, een beroep uitoefenen: waar werk je?; werk ze! werk prettig! 3 uitwerking hebben: op de zenuwen ~ invloed uitoefenen op 4 krimpen en uitzetten van hout door weersinvloeden || iets naar binnen ~ opeten; iem de kamer uit ~ maken dat hij de kamer verlaat

zaterdag 15 augustus 2009

steenbok in italië, gran paradiso augustus 2009


foto peter kolpa © 2009

zondag 2 augustus 2009

derek jarmans tuin in dungeness (gb)

vakantie

va·kan·tie de; v -s 1 periode waarin geen lessen worden gegeven: de grote ~; zomervakantie, herfstvakantie, kerstvakantie, krokusvakantie, carnavalsvakantie, paasvakantie, tulpvakantie, pinkstervakantie 2 jaarlijks toegekende vrije tijd voor werkenden 3 reis naar en verblijf elders voor zijn plezier: op ~ gaan